Logg inn

For innlogging til ditt verktøy.
 
Brukernavn
Passord
 

Nyheter på RSS

Du kan abonnere på våre
nyheter som RSS-feed.
 

Nyheter på e-post

Meld deg på for å motta nyheter fra oss på e-post.
 
E-post
 

Søk på våre sider

Søk på våre sider etter
relevant informasjon.
 
Søketekst
 
Vennligst vent...
 

Historie

Utvinning av skifer i Snåsafjella starta i 1860 åra inne på Finnkjerringfjellet noen km vest for dagens brudd. Den første skiferen ble oppdaget og drevet av Mikkel og Erik Kolven i noen år inntil staten nektet dem å bryte stein uten ”særskilt” bevilgning siden bruddet lå i statsalmenningen. Etter dette fikk Andreas L. Heimveg og Johs. E. Almo forpakning på bruddet. De tok ut bla stein til takene sine men noe stor drift ble det ikke. Forpakningen ble deretter overdratt til Johs. Almo sine brødre, Ole og Andreas E. Almo, de drev skiferbruddet i over sju år. Hver sommer produserte de for det meste takstein som ble kjørt til bygds med hest om vinteren. Den årlige produksjonen var ikke stor, men det ble etter hvert mange hovedbygninger i Snåsa som fikk taket tekt med skifer fra Finnkjerringfjellet.

I 1907 begynte Thomas Steinkjær å drive stein i det bruddet som senere ble hovedbruddet. Fra 1915 til 1920 drev han bruddet sammen med Ole E. Almo og etter den tid sto han for drifta på egen hånd.

Etter siste verdenskrig ble det gjort nye framstøt for å utnytte skiferforekomstene. Gjennom opprettelse av A/S Snåsaskifer ble det bygd veg fra Imsdalen og inn til bruddet. Selskapet ble i 1957 reorganisert og utvidet for å skaffe kapital til planmessig drift. Skiferen ble også da bearbeidet i fjellet og hus til arbeidfolk og produksjonsskur ble bygd, det ble etter hvert en betydelig arbeidsplass i bygda.

I 1964 ble en nedlagt torvfabrikk på Jørstad kjøpt og blokk ble frakta ned fra bruddet med lastebil for videre bearbeiding. Mye av skiferen ble solgt i Norge men også eksport til bla. Belgia var betydelig i  flere år. Eksport var til tider god butikk men også en noe sårbar industri med varierende resultat.

I 1989 kjøpte dagens eiere Snåsaskifer AS. De har drevet bruddet ved Snøskavltjønn siden overtagelsen, dette bruddet har vært i drift siden 1970 tallet og er i dag det viktigste i området. Det drives kun i sommerhalvåret, og gir grunnlag for helårs produksjon av skifer ved fabrikken.

I 1993 kjøpte Snåsaskifer nye og mer egnet produksjonslokaler på Jørstad Industriområde og all foredling av skifer ble flytta dit.

 


  Jørstad industriområde, 7760 Snåsa   -    Tlf.: +47 74 15 22 65    -    Fax : +47 74 15 23 30     -      epost : snasaskifer@nornaturstein.no
  
Powered by Softdata