Logg inn

For innlogging til ditt verktøy.
 
Brukernavn
Passord
 

Nyheter på RSS

Du kan abonnere på våre
nyheter som RSS-feed.
 

Nyheter på e-post

Meld deg på for å motta nyheter fra oss på e-post.
 
E-post
 

Søk på våre sider

Søk på våre sider etter
relevant informasjon.
 
Søketekst
 
Vennligst vent...
 

Geologi Snåsaskifer

Snåsaskifer er en metamorfos kvartsittskifer, som er dannet for ca 570-600 millioner år siden. Den har fått bergartsnavnet arkositt-skifer  (meta-arkose) og består av kvarts og feltspatrike lag med veksler av tynne planparallelle lag av små glimmerflak. Berggrunnen i området består av bergarter som stammer fra en rekke forskjellige tidsepoker i jordens historie. De eldste bergartene stammer fra jordens urtid (prekambrium) som regnes for jordens dannelse for ca 4500 mill. år siden og fram til jordens oldtid for omkring 600 mil år siden. Mot slutten av prekambrium ble svært mye av grunnfjellet tæret ned. Sand og grus ble fraktet nedover elvene og avsatt i havet utenfor. Det antas et det er disse avsetningene som i dag tas ut som Snåsaskifer i likhet med de fleste av ”kvartsittskifrene” som brytes i Norge i dag.    

 

Mineralsamensetning:

Kvarts 44 %

Kalifeltspat 14 %

Plagioklas 26%

Glimmer 14 %

Kalkspat 1 %


  Jørstad industriområde, 7760 Snåsa   -    Tlf.: +47 74 15 22 65    -    Fax : +47 74 15 23 30     -      epost : snasaskifer@nornaturstein.no
  
Powered by Softdata